E62

Gabion Hexagonal viewing platform

Chan Sai Ho, Cheung Ka Ki, Chin Kuang Yi, Lam Ka Wing