E17

Metamorphosing Podium

Law Fat Lai James, Chu King Fai, Pallav Panigrahi, Yeung Hiu Ying